[Music] Deborah - Ngikuxolele Mp3 | Free Audio Download
Posted by badgeJosh 0


Deborah - Ngikuxolele Mp3 Download

Deborah, a South African music composer rapper and performer, has just released a new song that is sure to captivate listeners. Titled "Ngikuxolele", this track showcases Deborah's unique style and undeniable talent.

With its catchy beat and infectious lyrics, "Ngikuxolele" is a song that will have you dancing and singing along in no time. The song is a perfect blend of and South African music composer, showcasing Deborah's versatility as an artist.

The production credits for "Ngikuxolele" go to the talented music producer, Sipho Mbhele.

Download and share your thoughts on this incredible new track below!


Quotable Lyrics:

Imisebenzi yakho emibi emhlabeni

Uyoyithol’ ikulindile ezulwini

Ngihlala ngikhala mıhla namalanga ngomzali wami

Ngeke ngikhohlwe nimbulele ngaphandle kwesono

Kubuhlungu kuyadabukisa

(Usethule mama wami angeke ngisambona)

Kubuhlungu kuyadabukisa

(Usethule mama wami uthule tu)

Hey hey (Ngikuxolele)

Ngikuxolele (Nginekele konke kuJesu)

(Khepha ngeke ngikukholwe)

Oh (Sengikuxolele)

DOWNLOAD Ngikuxolele by Deborah MP3 [6.31 MB]

Do you want your song on Litemusic.co.za? Upload Your Song.

Hottest Artists


What do you think about this song?

Drop Your Comment


Be the first to comment on this post